106

14 Temmuz 2014 ilyas önusta Kpss Vatandaşlık

28- Devlet iktidarının sınırlandırılmasını en etkin biçimde sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) Kuvvetler ayrılığı     b) Meclis hükümeti     c) Monarşi d) Kuvvetler birliği     e) Teokrasi 29- TBMM’de ”Siyasi Parti Grubu” en az kaç üye ile kurulur? a) 5     b) 30     c) 20     d) 50     e) 10 30) Aşağıdakilerden hangisi başbakanlık sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri değildir? a) […]

Devamını Oku

0

105

14 Temmuz 2014 ilyas önusta Kpss Muhasebe

28- Aşağıdaki hesaplardan  hangisi gelir tablosunda yer almaz? a) Fiaz giderleri     b) Gelecek yıllara ait giderler     c) Reeskont giderleri d) Karşılık giderleri     e) Komisyon giderleri 29- Aşağıdaki hesaplardan hangisi Yabancı Kaynaklar arasında yer almaz? a) Satıcılar Hesabı b) Çıkarılmış Tahviller Hesabı c) Borç Senetleri Hesabı d) Verilen Sipariş Avansları Hesabı e) Banka Kredileri Hesabı 30- […]

Devamını Oku

0

104

14 Temmuz 2014 ilyas önusta Kpss Maliye

28- Sermaye gelirlerinin emek, gelirlerinden daha ağır vergilendirilmesini gerektiren ilke aşağıdakilerden hangisidir? a) Uygunluk ilkesi     b) Faydalanma ilkesi     c) İktidar ilkesi d) İktisadilik ilkesi     e) Ayırma ilkesi 29- Pareto optimumu ile ilgili dağıtım kuralını ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? a) Lerner      b) Hicks     c) Rolph     d) Lorenz     e) Pareto 30- Tam mükellef kurumlara yapılan, mevduat […]

Devamını Oku

0

103

14 Temmuz 2014 ilyas önusta Kpss İşletme

28- Kuruluş yeri seçiminde ilk aşama hangisidir? a) Nokta seçimi      b) Ülke seçimi     c) Kent seçimi    d) Bölge seçimi     e) Arsa belirleme 29- Planlama, örgütleme, kadrolama, yönetlme ve denetim faaliyetleri ile işletmenin amaçlarını başarma sürecine ne ad verilir? a) Yönetim piramidi     b) Yönetim     c) Stratejik planlama     d) Orta yönetici     e) Amaçlara göre yönetim 30- Finansal […]

Devamını Oku

0

« Eski Yazılar

Düzenleme by kpss 2013-2050 Tasarım: kpss soruları | Türkçeleştirme:kpss puan hesaplama